RDW negeert uitspraak Raad van State.

Reeds eerder schreef ik dat de RDW de ‘jacht’ had geopend op Landrover/Rangerover/Mercedes/Bentley/Jeep/Toyota rijders etc. Auto’s met een apart chassis en carrosserie. Of gewoon oldtimers die zijn gerestaureerd.

In een zeer recente uitspraak van de Afdeling van de Raad van State werd mijn cliënt, in het bezit van een prachtige Austin Healey MK3000, in het gelijk gesteld dat het kenteken ten onrechte ongeldig was verklaard en diende de RDW een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak. Wat gebeurt er vervolgens?

Na in gebreke te zijn gesteld omdat de RDW geen nieuwe beschikking af gaf, deed de RDW  alsof er niets aan de hand was en kwam weer tot dezelfde ongegrondverklaring. Gewoon weer met dezelfde motivering. Alsof er geen uitspraak was geweest! Waarom dan al die tijd gewacht als je toch dezelfde afwijzing gebruikt?

Ook hier wordt weer duidelijk dat de RDW simpelweg niet de technische kennis heeft om onderzoek te doen aan oude auto’s. Is het ‘plaatje’ in 1951 aan het chassis geschroefd of gepopnageld door de fabrikant?

Ook in deze zaak gaat de RDW ‘gewoon’ het internet op en haalt wat foto’s af van willekeurige sites (en nota bene van verschillende auto’s) en roept dan doodleuk dat het dus zo is… Dat is de expertise van deze volledig losgeslagen overheidsorganisatie.

De eigenaar kan inmiddels zijn auto al tijden niet meer gebruiken. Geen excuses. Niets. Als een klein kind je gelijk willen halen ten koste van de gewone burger.

Leuker konden ze het kennelijk niet maken…

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Lees meer

Cybercrime?

Reeds enige tijd geleden kreeg opsporingsland er een nieuw ‘Super’ opsporingsapparaat bij. Dat moest natuurlijk ook breed worden uitgemeten in de landelijke pers en zo geschiedt het ook. Het journaille in het kielzog en de camera’s gereed, spannend!

Vorige maand voerde de nieuwe Cybercrime politie de actie ‘Operation Power Off’ uit. Voor de operatie werkte de Nederlandse politie kennelijk onder het gezag van het Openbaar Ministerie samen met Engeland, Duitsland, Schotland, Australië, Canada, Italië, Spanje, Servië, de VS, Kroatië, Hong Kong, Europol en de Joint Cyber Action Taskforce.

Daarbij werd, volgens de Cyberpolitie, de grootste en bekendste ddos-dienst ter wereld offline gehaald. Namelijk Webstresser.org. Tijdens deze operatie zijn ook servers in beslag genomen. Na hierop gekeken te hebben wie er allemaal gebruik van deze diensten hebben gemaakt, worden zij (kennelijk) allemaal maar als verdachten gezien en als zodanig ook strafrechtelijk vervolgd.

Daarbij krijgt men dan vroeg in de ochtend de Cybercrime politie op de stoep en gelijk ook een heel camerateam van (AVRO/Tros) opgelicht.nl. Voor het huis van de verdachte wordt nog even een interview met de teamleider van Cybercrime afgenomen. ‘Shot’ van de straat en het huis etc. Entertainment en strafrecht gaan tegenwoordig hand in hand.

Privacy, schuldig, niet schuldig? Who cares…

Even recapituleren. De diensten van Webstresser.org waren op het moment van afnemen niet  illegaal of wederrechtelijk. Er zijn nog veel meer van dit soort aanbieders op het internet. Deze diensten konden onder andere worden afgenomen juist om te testen of websites bestand zijn tegen ddos aanvallen.

Dat was een van de – legale – diensten die je kon kopen, althans daar gingen heel veel mensen vanuit. Zij staan ook gewoon met naam en toenaam geregistreerd en betaalden gewoon netjes voor de geleverde diensten.

Iedereen die vijf minuten in het strafrecht werkzaam is, weet dat deze groep gebruikers in ieder geval niets opzettelijk gedaan zal hebben, want dan ga je niet met naam en toenaam en zonder iets te willen verbergen het internet op. Indien je hen dan toch vragen wilt stellen, waarom bel je diegene dan niet gewoon op om zich op het politiebureau te melden?

Vroeger had je een schandpaal, dit is veel mooier toch?

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Lees meer

Militairen met psychische problemen worden ook door Centrale Raad van Beroep in de steek gelaten

Gaf ik reeds eerder aan dat Defensie psychisch zieke militairen aan hun lot overlaat, ook van de rechterlijke macht in Utrecht hoeven zij niet veel empathie (meer) te verwachten. Wat gebeurde hier allemaal?

Eigenlijk werden zonder enig medisch onderzoek, twee jarenlang uitstekend functionerende marechaussees het hek overgezet. Door hun commandant werd tijdens de hoorzitting nog wel aangegeven dat de zaak medisch zou worden onderzocht, maar later bleek dat de Stafarts van de marechaussee slechts vluchtig naar de e-mail die hij kreeg had gekeken. Hij zag geen aanleiding om een ‘duur’ medisch onderzoek op te starten. Dat mochten zij overigens wel op eigen kosten doen! Nederlandser gaat het niet worden.

Beide militairen deden uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers op Schiphol en ongemerkt sloop er een negatieve spiraal van emoties in hun gedrag. Het betrof uitzettingen waarbij gezinnen, vrouwen en kinderen tegen hun wil moesten worden uitgezet. Mannen die letterlijk hun mond dichtnaaiden en soms moesten mensen met plakband de mond worden gesnoerd en ook met handboeien aan de CV leidingen wordt vastgemaakt zodat er toch nog even kon worden geslapen als er pas de volgende dag verder naar een bestemming ergens in de wereld werd gevlogen. Ging het slapen toch slecht? Gewoon een fles Whisky erin.

Bij terugkomst was er jarenlang een maatschappelijk werker aanwezig voor een ‘goed’ gesprek, maar toen hij overleed, kwam er (uiteraard) niemand voor hem terug en het werk ging gewoon door. Dit ‘fijne’ werk zal later ongezien zijn tol gaan eisen.

Zo zullen beiden later sigaretten mee gaan nemen van uitzendingen en deze uitdelen aan anderen. Dit heet ‘coping gedrag’. In gewoon Nederlands wil iedereen naast al het leed dat hij/zij ziet en aanricht ook gewoon aardig worden gevonden. Hoe ga je namelijk met alle menselijke ellende mee om? Een van de marechaussees rookte overigens niet eens en beiden deelden de sigaretten gewoon uit. Te veel sigaretten mee nemen is echter wangedrag, dus werd er aangifte gedaan en volgde er gelijk ontslag!

Meer vreemd was het dat een van hen een voor defensie bekende medische geschiedenis had en net weer aan het werk was gegaan. Hij kreeg van zijn arts zelfs nog te horen dat hij bepaalde belastende werkzaamheden maar beter even niet meer kon doen. Zijn commandant zette hem echter weer volledig in en toen ook zijn collega in de emotionele spiraal naar beneden ging, hielp de lamme de blinde.

Na een juridische lijdensweg geeft de Centrale Raad van Beroep eenvoudigweg aan:

‘De vraag of wangedrag is aan te merken als toerekenbaar wangedrag is een vraag naar de juridische kwalificatie van het betrokken feitencomplex. Voor de toerekenbaarheid is niet van doorslaggevende betekenis of het gedrag psychopathologisch verklaarbaar is, maar of de betrokkene de ontoelaatbaarheid van dat gedrag heeft kunnen inzien en overeenkomstig dat inzicht heeft kunnen handelen. Het ligt op de weg van de militair aannemelijk te maken dat het wangedrag hem niet kan worden toegerekend. (Zie Raad 11 december 2014, ECLI:NL:CRVB:214:4155.)’

Hoewel de Stafarts niet eens de moeite nam om de behandelend arts van beiden te bellen, geeft de Raad aan dat de Stafarts juist handelde.

Hier wordt duidelijk dat als de militair tijdens zijn (psychische) ziekte wordt ontslagen en gelijk zonder inkomsten komt te zitten, hij ook nog eens de klaarheid van geest moet hebben om zich op eigen kosten te laten onderzoeken.

O ja, waar was de Gedragscode Defensie eigenlijk, als je niet eens in staat bent om een (1) telefoontje te plegen om iets uit te zoeken en daarbij aangeeft dat twee suïcidale militairen zelf maar hun medisch onderzoek moeten betalen?

Ondergetekende heeft na de hoorzitting de dienstwapens van beiden maar laten innemen, die hadden zij namelijk nog… Not during my watch….

U bent bij deze geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink | Advocaat

Lees meer

Militairen met psychische problemen worden door defensie gedumpt…

Sorry, ik kan er helaas inmiddels niets anders meer van maken, maar defensie laat psychisch zieke militairen volledig aan hun lot over. Wat de medische dienst ook roept en goed bedoelt, de hakken gaan in het zand, de deuren gaan dicht en je zoekt het maar uit.

Het eeuwenoude uitgangspunt bij defensie dat als de aandoening niet zichtbaar is, er dus ook niets met je aan de hand kan zijn, is nog steeds voor veel leidinggevenden het uitgangspunt.

Wat hoor ik, zelfmoord poging gedaan? Kom morgen maar langs op kantoor, dan bespreken wij dat even met een kop koffie. O ja, de uitzending gaat natuurlijk wel gewoon door, want er is geen vervanging voor je.

Gaat het echter fout, dan wordt er wel gelijk strafrechtelijk aangifte gedaan, de militair wordt geschorst en na het vorengenoemde kopje koffie staat de marechaussee vaak al op de gang te wachten voor een goed gesprek/strafrechtelijk verhoor.

Ook als de militair aansluitend wordt ontslagen en hij of zijn familie zijn het er niet mee eens, dan houden de treiterijen niet op.

Defensie gaat ondertussen rustig op internet/sociale media ‘bewijs’ zoeken tegen de militair. Er wordt nog even bij het UWV bezwaar gemaakt als de militair voor een uitkering in aanmerking komt etc. Zo krijgt de militair die psychisch toch al niet sterk in zijn kisten stond, nog even een extra mes in de rug geduwd, raakt zijn huis kwijt en kan niet meer voor zijn gezin zorgen.

Het is slechts een greep uit de praktijk waarmee wij zo vaak worden geconfronteerd. De reactie van de juridische vertegenwoordiger van Defensie, die op de zitting van de rechtbank en Centrale raad van beroep gewoon zit te lachen als de zaak wordt besproken, is tenen krommend.

Een echt toonbeeld van broederliefde van collega’s, voor wie die militair zijn leven zou hebben gegeven. Waar dient de Gedragscode Defensie dan eigenlijk voor, als je niet eens empathie voor je zieke collega’s kunt opbrengen?

Zo, dat moest ik als oud-beroepsmilitair even kwijt…

U bent bij deze geïnformeerd en gewaarschuwd!

 

Hein Dudink | Advocaat

Lees meer

Voor zedendelict vervolgde verpleegkundige vrijgesproken.

In deze zaak werd een verpleegkundige strafrechtelijk vervolgd vanwege het feit dat er met de aan hem toevertrouwde patiënt ontuchtige handelingen zouden zijn verricht. Wat was hier aan de hand?

Voor een verpleegkundige dienen een paar handelingen voorop te staan. Een daarvan is de basis hygiëne. Een patiënt die zich zelf niet goed, of onvoldoende kan schoonmaken en schoonhouden, dient daarbij ondersteuning te krijgen. Dat zijn allemaal handelingen die een verpleegkundige in de basis opleiding leert en feitelijk voor zich spreken.

Die basis zorg verlenen is nagenoeg onmogelijk zonder dat daarbij fysiek contact is. Daarbij moeten ook de genitaliën worden schoongemaakt en wel op een bepaalde manier. Wederom om geen infecties etc. op te lopen. Mannen worden anders schoongemaakt dan vrouwen enz. Allemaal zaken die door verpleegkundigen niet meer dan routine matig worden verricht en waar ieder weldenkend mens niet te veel problemen mee heeft als hij deze hulp nodig heeft.

In dit geval gaf de patiënt, die verstandelijk gehandicapt was, aan dat hij door de verpleegkundige zou zijn betast en gezoend. Nu deed zich de rare situatie voor dat ineens werd aangevoerd dat deze patiënt – wel – in staat zou zijn geweest om zich zelf te verzorgen. Overigens in tegenstelling tot het behandelplan van de patiënt.

Deze zaak werd ook nog voorgelegd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, met het verzoek wat er moet gebeuren als de verpleegkundige aangeeft dat er hulp nodig is en de patiënt aangeeft van niet? In deze zaak gaf de Inspecteur tenslotte aan dat er geen overschrijding was geweest van de normen. Maar het strafrecht werkt volledig anders!

Gedurende de procedure werd overigens nog ‘even’ aangevoerd dat van alle patiënten die de verpleegkundige hielp, deze cliënt ‘speciale’ aandacht van de verpleegkundige had gehad. Toen bleek dat dit aantoonbaar onzin was, werden deze argumenten simpelweg terzijde geschoven.

In Nederland maakt dat de gehele verklaring nog niet onbetrouwbaar, je mag best ‘een beetje’ liegen in de aangifte. De rechtbank gaf ten aanzien van de gehele verklaring namelijk aan;

die op belangrijke onderdelen overeenkomsten vertoont met zijn verklaring…., maakt dat de rechtbank deze verklaring betrouwbaar acht’.

Omdat er geen ander ‘bewijs’ voor handen was, kon de rechtbank vervolgens niet anders dan tot een vrijspraak komen wegens onvoldoende bewijs!

Hier zie je weer dat bijstand van een gespecialiseerde zedenadvocaat vanaf de allereerste fase van het strafrechtelijke traject, ontzettend belangrijk is!

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Bel tijdig!!!

Hein Dudink/Advocaat

Lees meer

Politie mag u tijdens verhoor voorliegen!

Niet vaak genoeg kunnen wij u aangeven dat rechtsbijstand tijdens het verhoor van meer dan groot belang is!

Inmiddels is in de rechtspraak uitgemaakt dat een agent nu ook mag liegen tijdens een verhoor, als hij maar niet teveel liegt, of later zegt dat hij het niet meende, o.i.d.

Dit houdt in, dat u tijdens een verhoor bij de politie/marechaussee of bij wat dan ook voor opsporingsambtenaar, ontzettend goed moet opletten dat wat u wordt voorgehouden/gezegd, mogelijk helemaal niet waar hoeft te zijn.

‘Grote psychische druk’ tijdens verhoor:

In de Schiedammer Parkmoord bekende Cees B. uiteindelijk onder zware druk van de politie en kreeg 18 jaar en TBS opgelegd. Feitelijk kreeg hij daarmee levenslang!

De verdediging van Cees B. kreeg daarbij eens niet de mogelijkheid meer om een ontlastende getuige te horen, omdat het Openbaar Ministerie aangaf; ‘er op te vertrouwen dat de politie en het OM hun werk goed hadden verricht’.

Er werden in die zaak overigens geen DNA etc. van Cees B. aangetroffen, maar van een onbekende man. Die informatie werd echter door het OM nimmer aan de rechtbank en de advocaat medegedeeld.

U krijgt/heeft dus vaak geen tweede kans na het eerste verhoor!!!

Artikel 6 EVRM en de Bijbel:

Ja, er is inderdaad ook een artikel 6 EVRM en zelfs een (Staten)Bijbel waarin staat dat het niet mag. Leviticus: ‘Gij zult niet stelen, en gij zult niet liegen, noch valselijk handelen’.

Dat het wel mag, is echter de interpretatie van ons hoogste college en daar zult u het toch echt mee moeten doen.

Wat duidelijk wordt, is dat het uitgangspunt tegenwoordig veel meer op de beheersbaarheid van enig opsporingsonderzoek tegen u wordt gelegd, dan op uw rechten als burger om behoorlijk te worden behandeld.

Uitspraak Hoge Raad: (ECLI:NL:HR:2018:18, Hoge Raad, 16/04441).

Voor iedereen die nog denkt dat het allemaal wel meevalt, hierbij de zeer recente uitspraak van de Hoge Raad.

De Hoge Raad geeft in punt 2.3.2. eerst de uitleg van het Hof en volgt die mening vervolgens in punt 2.3.3. en legt het nader uit;

2.3.2.

…het Hof ten grondslag gelegd dat het melden van de fictieve buit niet meer dan een beperkte inbreuk heeft gemaakt op de grondrechten van de verdachte en niet zeer risicovol is geweest voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing zodat bij die wijze van opsporing in het onderhavige geval geen sprake is geweest van schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.

2.3.3.

Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging komt als in art. 359a Sv voorzien rechtsgevolg immers slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking. Daarvoor is alleen plaats ingeval het vormverzuim daarin bestaat dat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan (vgl. HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376, rov. 3.6.5).

U begrijpt het waarschijnlijk al, dit is feitelijk een vrijbrief voor de politie om te liegen en een schoffering van artikel 29 Sv. want in hoeverre kun je nog vaststellen dat een verklaring in vrijheid wordt afgelegd als de burger iets wordt voorgehouden dat niet waar is?

De Hoge Raad der Nederlanden geeft daarna aan dat als u en uw advocaat er iets anders van vindt, u maar moet bewijzen dat de opsporingsambtenaren het doelbewust, lees met opzet, hebben gedaan. Succes ermee!

U bent wederom geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat

Bel tijdig, als geen veroordeling u lief is!

Lees meer

Strafontslag politiemol

In een uitspraak van de rechtbank Limburg is onlangs bepaald dat de korpschef gerechtigd was om een disciplinaire maatregel van strafontslag aan een politieambtenaar op te leggen. Volgens de rechtbank was er, ook gelet op de omvang van de gedragingen, sprake van zeer ernstig plichtsverzuim.

De politieambtenaar had namelijk zeer frequent de politiesystemen geraadpleegd naar personen en/of onderzoeken waar hij geen betrokkenheid bij had. Daarnaast heeft hij de bestanden geëxporteerd en gekopieerd naar externe gegevensdragers en deze buiten het politiedomein gebracht.

Naar aanleiding van het gegeven dat de politieambtenaar de aan hem verweten gedragingen niet heeft weersproken, maar slechts heeft gesteld dat er geen sprake is geweest van plichtsverzuim, neemt de rechtbank aan dat de politieambtenaar de gedragingen heeft begaan.

Het strafontslag houdt in beroep zodoende stand.

(ECLI:NL:RBLIM:2018:2062).

Lees meer

Een einde aan een strafzaak nog voordat deze begon…

Eigenlijk is dat wat je, wanneer je door de politie als verdachte bent gehoord, het liefste wil: een einde aan de strafzaak nog voordat deze goed en wel is begonnen.

Zo ook deze cliënt van mij. Hij werd verdacht van verkrachting, niet het minste delict. Hij was hier echter heel duidelijk over: hij haf niemand verkracht, het was vrijwillige seks. In vrijwel alle zaken, maar ook zeker zedenzaken, is het goed van belang te beseffen of en zo ja, welke verklaring je als verdachte aflegt.

In het geval van mijn cliënt was het duidelijk dat hij de aangeefster kende, dat ze zoenend over straat zijn gezien als ook dat ze vrijwillige seks hebben gehad. Onder die omstandigheden heb ik mijn cliënt geadviseerd een verklaring af te leggen. Vervolgens bleek dan ook dat zijn verklaring grotendeels overstemde met datgene wat al in het dossier te vinden was met uitzondering van de aangifte. Met andere woorden: zijn verklaring werd meer ondersteund dan de verklaring van de aangifte. In een dergelijk geval was de beslissing van het openbaar ministerie dan ook duidelijk: sepot wegens onvoldoende bewijs.

Van belang is dan ook altijd de verklaring die je aflegt, daar kun je immers als verdachte later moeilijk op terugkomen. Laat u dan ook altijd voor, tijdens en na uw verhoor adviseren door een advocaat.

Uit deze zaak bleek des te meer waarom dat de moeite waard was.

U bent bij deze geïnformeerd en gewaarschuwd!

Robbert Poort | Advocaat

Lees meer

Plichtsverzuim brandweerman door gevaarzettend rijgedrag

In een recente zaak van 8 maart 2018 bevestigt de Centrale Raad van Beroep uitspraak van de rechtbank. Een brandweerman heeft onvoorzichtig en onverantwoord rijgedrag vertoond door bewust niet te stoppen met zijn voertuig voor een persoon die zich op zijn rijroute bevond. Het ging om een projectleider van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. Niet van belang in deze zaak is of deze informatie bij de brandweer man bekend was of dat er (verbods)borden op de bouwplaats waren aangebracht. De brandweerman heeft bewust het risico genomen om de persoon in gevaar te brengen. De brandweerman beweert dat sprake was van een situatie vergelijkbaar met die van een burger die een noodhulpverlener belemmert in diens noodhulptaken. Omdat de brandweerman slechts ter plaatse was om spullen uit te laden, oordeelt de Raad dat van zo’n situatie geen sprake was.

De brandweerman heeft aldus niet gedaan wat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort te doen, zodat sprake is van plichtsverzuim. Dit plichtsverzuim kan aan hem worden toegerekend en dus kan hem een disciplinaire maatregel opgelegd worden. De brandweerman is na het gevaarzettend rijgedrag ontslagen.

De Raad oordeelt dat de opgelegde maatregel niet onevenredig. Er is meegewogen dat de brandweerman als een gewaarschuwd man gold. Hij was namelijk al in verband met eerder als plichtsverzuim aangemerkt rijgedrag erop gewezen dat hem een allerlaatste kans wordt gegund en dat soortgelijk gedrag of enige andere ernstige misdraging niet nogmaals zal worden geaccepteerd.

Nu gaat het plichtsverzuim weer om het rijgedrag van de brandweerman. Van een medewerker van de brandweer mag worden verwacht dat hij zich onthoudt van dergelijk, gevaarzettend gedrag. De langdurige, goede staat van dienst van de brandweerman leidt niet tot een ander oordeel.

Het hoger beroep slaagt dus niet en het ontslag houdt stand.

Bij deze bent u gewaarschuwd dat wanneer u soortgelijk gedrag vertoont, er als brandweerman sprake kan zijn van plichtsverzuim.

Lees meer

Schrapping incident uit het personeelsdossier?

Is “schrapping” uit het personeelsdossier van een militair ook echt een verwijdering van alle informatie? Zeker niet!

Dat blijkt uit onderstaande uitspraak. In deze zaak stond ik een militair bij die op een gegeven moment mede door overmatig alcoholgebruik terug moest van zijn uitzending uit het buitenland. Hij was echter onderzocht door een psychiater die vervolgens heeft geoordeeld dat de militair voor zijn handelen – volledig ontoerekeningsvatbaar – moest worden verklaard. Vervolgens is beslist tot schrapping van het hele incident uit het dossier. Later, als men van de militair af wil en nog een stok zoekt om mee te slaan, stuit men op het incident uit het verleden tijdens de uitzending. Maar die informatie was geschrapt uit het dossier, toch? Niets bleek minder waar. Men had de informatie nog en schroomde er niet voor om deze ook te gebruiken om het -in de ogen van Defensie – aanwezige alcoholmisbruik verder te onderbouwen om zo tot ontslag van de militair over te kunnen gaan.

Of het ontslag rechtvaardig was, daar kun je over van mening van verschillen, maar de Raad heeft nu overwogen dat ook informatie dat geschrapt zou moeten zijn uit het dossier gewoon gebruikt mag worden. Mijns inziens is dat een gemiste kans.

Wees dus alert wanneer men zegt bepaalde informatie uit uw personeelsdossier te houden. Dit kan later dus een wassen neus blijken te zijn!

U ben bij deze geïnformeerd en gewaarschuwd!

Mr. Robbert Poort/Advocaat

Voor de gehele uitspraak, druk hier: https://lnkd.in/gVXQz6a

Lees meer