Nieuwe regeling voor verdachten in EU-lidstaten

Nieuwe regeling voor verdachten in EU-lidstaten

Op 1 november jl. is de Wet wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis in werking getreden. (meer…)

Lees meer

Motorrijtuigenbelasting voor Oldtimers gaat echt wijzigen!

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Nu is dat 25 jaar!

Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s,

die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar. Lees hier het informatieblad van de RDW.

Lees meer

Varkenshouderij

Voor het houden van varkens is doorgaans een vergistingsinstallatie benodigd. Dit om de natte biomassa die vrij komt bij het houden van varkens, te vergisten teneinde stroom op te wekken. Voor het houden van varkens c.q. de vergistingsinstallatie is in ieder geval een vergunning nodig. Dat gold ook voor de varkenshouder, wiens installateur van de co-vergistingsinstallatie failliet ging (ABRvS 27 december 2012, AB 2013, 98). De varkenshouder – welke een vergunning had voor zijn werkzaamheden – moest derhalve op zoek naar een andere exploitant voor de vergistingsinstallatie.

Tegen de afgifte van de vergunning van de varkenshouder zijn de omwonenden van de varkenshouderij eerst in bezwaar gegaan en later in beroep bij de rechtbank, omdat zij meenden ernstige milieugevolgen te zullen ondervinden door de vergistingsinstallatie. Zij gaven aan dat de varkenshouder geen toereikende vergunning zou hebben voor zowel het houden van de varkens als de vergistingsinstallatie Aangezien twee vergunningen hadden moeten worden afgegeven, in plaats van één.

Zo oordeelde ook de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Omdat de vergistingsinstallatie ook zonder de varkenshouderij kon functioneren, bestaat tussen de varkenshouderij en de vergistingsinstallatie geen zodanige verwevenheid, dat ze deel uitmaken van dezelfde onderneming als bedoeld in artikel 1.1 lid 4 van de Wet Milieubeheer, waardoor de varkenshouder zowel een vergunning had moeten aanvragen voor de houderij zelf als voor de vergistingsinstallatie. De vergunning die de varkenshouder reeds had, werd in strijd geacht met artikel 1.1 lid 4 van de Wmb en het beroep van de appellanten werd gegrond geacht.

Lees meer

Ouders vragen steeds vaker rechtsbijstand voor kinderen!

Het laatste jaar vragen ouders steeds vaker om rechtsbijstand voor hun kinderen indien zij worden gevraagd/opgeroepen om op het politiebureau te verschijnen. De ouders vertrouwen het simpelweg niet en zoeken hulp. Het uitnodigen op het politiebureau noemt de politie overigens ‘ontboden worden’. Dat klinkt als een bevel, waardoor er verwarring ontstaat. Je denkt dat je geen keuze hebt, maar de politie beschouwt je komst als ‘vrijwillig’.

Met als gevolg dat je wel verdachte bent, maar niet officieel aangehouden. In dat geval krijg je geen advocaat toegewezen die je kan adviseren en uitleggen wat er allemaal aan de hand is en wat jouw rechten zijn. Mag je zwijgen? Kan de politie je alsnog aanhouden en moet je dan blijven op het politiebureau? De Hoge Raad vindt deze handelswijze goed. Zij redeneert dat als u naar het politiebureau gaat, u moet begrijpen dat het niet om koetjes en kalfjes gaat. In de trant van: ‘Eigen schuld dikke bult…’

De ervaring leert echter dat veruit de meeste mensen niet eens weten wat het verschil is tussen het zijn van verdachte en worden aangehouden door de politie.

Inmiddels heeft een van de ouders aan wiens dochter rechtsbijstand werd verleend, het geld voor de verleende  rechtsbijstand  teruggekregen omdat de zaak van hun dochter werd geseponeerd door het OM. Er zat uiteindelijk niet ‘genoeg’ in de zaak om tot vervolging over te gaan. Daarop heb ik de kosten van mijn rechtsbijstand voor de ouders terug geclaimd en gekregen.

Vergeet hierbij niet dat alle  jeugdige ‘dommigheid’, tegenwoordig wordt opgeslagen en de minderjarige 8 jaar wordt nagedragen. Dus dom geweest op 16 jarige leeftijd, houdt in dat het aan je blijft kleven totdat je 24 bent. Ik ben nog opgegroeid met een draai om mijn oren en een punter onder mijn r..t.

Het is dus een feit dat een advocaat beter kan worden ingeschakeld om te voorkomen dan om te  genezen. Daarom wil het OM natuurlijk die advocaat niet bij het verhoor hebben en nodigt iedereen nu uit voor een zogenaamd ‘goed’ gesprek. Daarbij vaak wel de mededeling gevende dat als u niet komt, zij u komen halen.

U bent gewaarschuwd!

 

Lees meer

Duur opstootje metro perron

Duur opstootje metro perron: man verliest oog en verdachte krijgt 120 uur taakstraf en € 25.000,– aan schadevergoeding opgelegd. (meer…)

Lees meer

Medewerking bloedproef

Onlangs werd een interessante uitspraak gewezen met betrekking tot het meewerken aan een bloedproef vanwege verdenking van rijden onder invloed. (meer…)

Lees meer

Straatroof en politie doet niets…

Bij ons verscheen een oud-militair met zijn vrouw met een bizar verhaal. Ze hadden bij de politie aangifte gedaan van een straatroof op klaarlichte dag. Daarbij werden beiden bedreigd met messen en werd de man zelfs gestoken. Ook werd de fiets van de man achterin de bus van de overvallers meegenomen.  (meer…)

Lees meer

Acceptgiro ontvangen van het OM, betalen of niet?

Geregeld word ik gebeld met de vraag of een schikkingsvoorstel van het OM  (dus niet die uit Leeuwarden wegens te hard rijden!) moet worden betaald en daarmee ‘schuld’ wordt bekend. Het antwoord is eigenlijk niet meer zo simpel.

Vaak zit er bij de schikkingsvoorstellen van het OM nog een verplichting tot het betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer.

Het is belangrijk om te laten weten dat de laatste jaren het accepteren van een schikkingsvoorstel van het OM eveneens in het Justitiële Documentatie Register (het oude strafblad) wordt opgenomen. Momenteel wordt het zelfs bij de politie gebruikt om iemand ‘sneller’ als verdacht te kunnen aanmerken. Daarnaast kijkt de MIVD en AIVD inmiddels ook naar de beschikkingen en hanteert met regelmaat het criterium: ‘waar rook is, is vuur’.

Indien u niet betaalt, zal het OM een dagvaarding gaan uitbrengen. U loopt daarbij zeker een risico om te worden veroordeeld. Maar het is ook uitermate vervelend om je niet te kunnen verweren tegen het feit dat als je wel betaalt, dit wordt uitgelegd als een bepaalde mate van schuld en je mogelijk daardoor het risico loopt dat de MIVD/AIVD de VGB intrekt. Vervolgens verlies je dan je baan.

In ieder geval is het altijd verstandig om even advies te vragen en ons het dossier op te laten vragen bij het OM. Wat heeft men eigenlijk voor bewijs tegen u?

U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink

Lees meer

Vrijspraak voor verdachte gewapende overval

In een zware strafzaak werd een cliënt van ons kantoor verdacht van het plegen van een gewapende overval. Onze cliënt werd daarbij door het slachtoffer van de gewapende overval, voor 75% zeker, op Facebook als een van de daders herkend. (meer…)

Lees meer

Manager ontslagen na organiseren seksueel getint bedrijfsuitje

Onlangs deed de Rechtbank Oost-Brabant (Rb Oost-Brabant 26 juni 2013, zaaknummer 896241/13-400) uitspraak in een zaak waarbij een manager werd ontslagen wegens het organiseren van een seksueel getint bedrijfsuitje.

De manager kondigde per e-mail zijn werknemers aan: “Ondeugd op de Wallen

Omdat ik dan toch in Amsterdam ben, ga ik daarna privé nog even door. Voor degene die dat nu al weten dat zij ook zin in meer hebben kunnen zich vrijwillig aansluiten bij [R.] en mij voor avond “Ondeugd op de Wallen”. Dit valt buiten de teamdag en vraagt een bijdrage van EUR 35,- per persoon. Let op! Dit is echt buiten het programma, puur een privé aangelegenheid en de titel “Ondeugd op de Wallen” doet wat vermoeden. Overigens biedt het programma voldoende voor vrienden én vriendinnen…. Meer geef ik niet prijs.”

Zeven medewerkers hebben aan het aanvullende programma deelgenomen. Bij binnenkomst in een ruimte werden de werknemers belaagd door  twee halfnaakte vrouwen die voor en achter de werknemers kwamen staan en waarbij met een nat washandje hun handen werden gewassen. Vervolgens werd een striptease-act opgevoerd door een aantal vrouwen. Voor de drie vrouwelijke medewerkers was een mannelijke stripper aanwezig. Daarna werden er door de vrouwelijke strippers erotische lapdances uitgevoerd, waarbij de strippers zich volspoten met slagroom en de medewerkers verzocht werden de slagroom van hun naakte borsten af te likken.

De rechter besloot de arbeidsovereenkomst niet wegens dringende redenen (dus niet op staande voet) te ontbinden, maar wel op grond van wijziging van omstandigheden. Het bedrijf waar de manager werkzaam was heeft terecht het vertrouwen in de manager verloren. Bovendien was het gedrag van de manager dusdanig grensoverschrijdend, dat zijn arbeidsovereenkomst mocht worden ontbonden.

Pas dus op wat u voor bedrijfsuitjes organiseert; het zou nog wel eens uw ontslag kunnen betekenen.

Mr. I.M. Thieme

Lees meer