Arbeidsongeschiktheid: beoordeling voorbehouden aan bedrijfs- en verzekeringsartsen…

Onlangs is een interessante uitspraak gepubliceerd met betrekking tot het beoordelen arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Het komt regelmatig voor dat de arbeidsongeschiktheid van een werknemer wordt bepaald door een ‘verzuimconsulent’ of ‘casemanager’ van een arbodienst, hetgeen in onderhavige zaak punt van discussie was.  

In deze zaak werd door een verzuimconsulent geconstateerd dat een medewerkster niet “medisch” ziek zou zijn en derhalve werd zij gesommeerd weer aan het werk te gaan. De medewerkster stelde zich op het standpunt dat de werkgever een Arboarts had moeten inschakelen teneinde een oordeel te verkrijgen over haar arbeidsongeschiktheid, en dat als er een verschil van mening over zou ontstaan, om een deskundigenoordeel zou kunnen worden gevraagd. Het zou niet in de bevoegdheden van de verzuimconsulente gelegen zijn om een oordeel te vellen over de ongeschiktheid van de medewerkster.  

De medewerkster haalde bij de rechter de Almelo haar gelijk. De Rechtbank Almelo bepaalde op 8 november 2012 (JAR 2013,3) dat een oordeel over de mate van arbeids(on)geschiktheid van een zieke werknemer, is voorbehouden aan een bedrijfs- of verzekeringsarts. Immers hebben deze artsen een vier jaar durende specialisatie gevolgd om dergelijke oordelen te mogen vellen en dit oordeel moet derhalve slechts een hen voorbehouden zijn. Aan het oordeel van de verzuimconsulent kan niet dan ook de waarde toegekend worden die de werkgever daar aan had willen toekennen. Voorts is de werkgever verantwoordelijk voor het handelen van de door haar ingeschakelde Arbodienst.