Intrekking VAR-wua verklaring door schijnzelfstandigheid in de zorg?

In april 2013 is er een rapport uitgebracht over schijnzelfstandigheid in een aantal sectoren (waaronder de zorg). Met schijnzelfstandigheid worden ZZP’ers bedoeld die feitelijk hetzelfde doen als een normale werknemer en alleen in naam zelfstandig zijn maar wel aanspraak maken op de fiscale voordelen welke een ondernemer geniet.

Het afnemen van de VAR-wuo verklaringen in de zorg lijkt nu een direct gevolg van de wens om deze schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Onder het kopje ‘Verschijningsvormen schijnconstructies‘ wordt in het rapport de situatie beschreven waarbij de ZZP’er werkt via een bemiddelingskantoor en de fiscus vervolgens uitgaat van een arbeidsrelatie (en dus van 1 opdrachtgever).

Het ondernemerschap is de laatste jaren meer dan ooit in beweging en de Staat der Nederlanden moedigt mensen aan om ook buiten de gebaande paden aan het werk te gaan. Dus ook als ZZP’er! Dat er wellicht niet (meer) geheel aan alle vereisten meer wordt voldaan die ooit voor een ‘standaard’ zelfstandige waren bedacht, hoeft niet te betekenen dat niet aan de criteria wordt voldaan.

Toch is het wellicht verstandig om uw positie eens goed door te nemen, voordat er een blauwe brief op de mat valt…

Hein Dudink/Advocaat