Overname perikelen

Hoewel erin de huidige crisistijd wat minder sprake is van fusies, gebeurt het toch nog regelmatig, dat het ene bedrijf door het andere wordt overgenomen. Alhoewel, overgenomen? Is er wel sprake van een overname, of eigenlijk meer van een opkopen van onderdelen. Dat is niet zonder belang als het gaat om het afbakenen van rechten en plichten van de betrokken partijen. Vandaar, dat het zo belangrijk is een goed doortimmerde overeenkomst op te stellen, die niet bij de uitwerking ervan aanleiding geeft tot een hoop gedonder. In het bijzonder is dat van belang, als het gaat om de positie van werknemers. Want daarvoor geldt, niet geheel verbazingwekkend, een beschermende wettelijke regeling, te vinden in de artikelen 7:662 en volgende BW.

Behalve beantwoording van de vraag, of er wel van een overname sprake is, zijn er nog twee aandachtspunten. De betrokken werknemer moet in dienst zijn bij de overdragende onderneming en in organisatorisch opzicht bij de onderneming horen. Dat laatste speelde in het bijzonder een rol bij HR 11-0-2-2005. In die zaak oordeelde ons hoogste rechtscollege, dat het begrip in dat verband daar werkzaam zijn niet gold voor een werknemer, die feitelijk niet meer in een project werkzaam was, omdat zij was geschorst en niet meer op het project werd toegelaten. Het feit van een formele band met het overdragende bedrijf kreeg derhalve minder gewicht.

Dit arrest zet wel een stap in een bepaalde richting. Want hoe zit het nu met arbeidsongeschikte werknemers of met gedetacheerde werknemers, die misschien formeel wel bij bedrijf A werken, maar daar alleen maar in dienst zijn om werkzaamheden bij bedrijf B , de materiële werkgever, te kunnen verrichten. Op dit punt is nog veel in beweging. Wij houden u op de hoogte.

Ralph Beckers