“Strippende docent muziekschool”

De kantonrechter te Amsterdam had onlangs te beoordelen of een docent aan een muziekschool terecht op staande voet was ontslagen. De docent was naast zijn werkzaamheden als docent, actief als naaktmodel en stripper, waarvoor hij ook op het internet adverteerde.

De muziekschool gaf aan dat de docent geen toestemming had gevraagd voor deze nevenactiviteiten, dat deze niet verenigbaar zijn met zijn functie als docent en dat de muziekschool hierdoor geschaad kon worden. Ter zitting bleek dat de muziekschool niet eens zozeer een bezwaar had tegen het poseren als naaktmodel, maar met name tegen het werken als stripper. Daarbij gaf de muziekschool aan dat zij zich – gelet op de “gevoeligheden heden ten dage”, waarmee zij doelde op bij ouders bestaande vrees voor kindermisbruik – niets kon permitteren. Verder achtte zij de nevenactiviteiten van de docent ook ongepast vanuit de “heersende morele waarden”.

De kantonrechter vond anders.

Op zich had de docent op grond van de CAO zijn activiteiten als model en stripper moeten melden bij de muziekschool. Volgens kantonrechter bood dit echter onvoldoende grond voor een ontslag op staande voet.

Ten aanzien van de vrees voor kindermisbruik meende de kantonrechter dat niet uit het oog moest worden verloren dat het poseren als naaktmodel en optreden als stripper van een andere orde zijn, waarbij de link met kindermisbruik niet terecht zou zijn. Zeker nu de muziekschool aangaf dat zij ten aanzien van de docent op dat vlak geen verdenkingen had.

Het punt van de “heersende morele waarden” werd door de kantonrechter genuanceerd door de opmerking dat “als we de tijdsgeest zouden benaderen vanuit de hedendaagse televisie programma’s, reclames, muziekclips e.d. niet valt in te zien dat de model- en stripactiviteiten een probleem vormen om als docent naar behoren te kunnen functioneren”. De kantonrechter meende dat het feit dat de muziekschool met “mogelijke gevoeligheden van ouders” rekening wenste te houden, nog niet een ontslag op staande voet rechtvaardigde. Dit gold des te meer nu de docent bereid was om zijn stripactiviteiten te staken en hij de advertentie al van het internet had verwijderd.

Al met al vond de kantonrechter dat het ontslag op staande voet niet in stand kon blijven.

U bent geïnformeerd