“Weetjes over het Jeugdrecht”

Wist u dat ….

….Nederland de meeste minderjarigen in de gevangenis heeft zitten in heel Europa?

….Italië ook 500 cellen voor minderjarigen heeft gereserveerd, net als Nederland?

….Belgie & Luxemburg het laagste percentage minderjarigen in de gevangenis heeft zitten?

….Het grootste aantal (strafrechtelijke) minderjarigen in de cel zit vanwege gewelds- en zedendelicten?

….Vrijheidsbeneming van een minderjarige krachtens het Kinderrechtenverdrag slechts als uiterste regeling en voor de kortst mogelijke passende duur, mag worden ingezet?

….Jongeren van twaalf jaar en ouder in de gelegenheid moeten worden gesteld door de kinderrechter te worden gehoord?

….Dat de hersenen van een mens pas op hun 25e levensjaar volledig zijn volgroeid?

….Een civiele uithuisplaatsing van een minderjarige niet in het “strafblad” van de minderjarige wordt opgenomen?

…Dat diverse wetsvoorstellen aanhangig zijn die het jeugdrecht mogelijk ingrijpend zullen veranderen, waarover u verder op de website meer kunt lezen!