Wijziging van de onderhoudsbijdrage vragen, wanneer?

Er wordt veel over onderhoudsbijdragen geprocedeerd. Dat komt, omdat de wet die mogelijkheid biedt bij gewijzigde omstandigheden.  Zowel de alimentatiegerechtigde (hij woont met een ander en heeft dus minder lasten) als de alimentatieplichtige (ik werk minder over) maken daar driftig gebruik van. Het is geen uitzondering als gedurende de looptijd van de alimentatieplicht zo’n keer of drie wordt gepoogd de bedragen bij te stellen.

Maar let op: de rechtbank neemt niet zomaar elk verzoek in behandeling. Er wordt tegenwoordig heel kritisch gekeken of er werkelijk sprake is van een substantiële wijziging. Dus de mededeling: hij heeft een andere baan, dus hij zal wel meer verdienen, is niet voldoende. De rechtbank compenseert de kosten van de procedures ook niet meer zomaar tussen ex-echtelieden zoals gebruikelijk.

Het via procedures eens  bekijken, hoe de vlag erbij hangt, kan je tegenwoordig op een kostenverdeling komen te staan. Niet geheel ten onrechte voor diegenen, die niet op gefinancierde rechtsbijstand kunnen procederen en dus steeds veel geld aan de advocaat kwijt zijn.

Overigens er komt per 1 april a.s. een wijziging in het systeem van de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend.

Wij houden u op de hoogte.

Ralph Beckers/Advocaat