Geschiedenis

Dudink en Starink Advocaten, het regiokantoor sinds 1934.

Onze bibliotheek gaat terug tot 1893! Een kantoor met een geschiedenis in Beverwijk en omstreken.

De huidige advocaten zijn de derde generatie advocaten in Beverwijk. Het huidige kantoor is een voortzetting van de praktijk van mr Jurjen Outger Baron, geboren begin 20e eeuw. Hij vestigde zich in 1934 als eerste advocaat in Beverwijk aan de Breestraat 95a. Het was een eenmanspraktijk totdat in september 1970 mr H.M.J. van Mens (geb. 1944) bij mr Baron als advocaat-stagiaire ging werken. Later is mr Th.J.M. Nijhof (geb.1945) in dienst getreden als stagiaire.

Mr Baron is in 1983 overleden. Zijn praktijk is voortgezet door mr Van Mens en mr Nijhof. In 1987 heeft mr Nijhof zijn toga aan de wilgen gehangen en zich uit de advocatuur teruggetrokken. Mr Nijhof is in 1995 overleden. Mr Van Mens heeft de praktijk vanaf 1 januari 1988 aan het huidige adres Meerstraat 50 voortgezet. Per 1 november 2008 heeft hij zijn praktijk overgedragen aan mr Dudink en mr Starink en is mr Van Mens nog als juridisch adviseur verbonden aan het kantoor.

In de jaren 2014-2017 is er een vestiging in Enkhuizen geweest, die in 2017 is voortgezet door mr Ralph Beckers.

Momenteel is het kantoor landelijk en internationaal actief en zijn er zeven advocaten binnen de b.v. werkzaam. Het kantoor is er op gericht om (juridisch) zo breed mogelijk actief te zijn in de regio en daarbuiten.