Letselschade

Bij het oplopen van wat voor letsel dan ook na een ongeval, is het altijd van belang dat u tijdig juridische hulp inschakelt.

Wij kunnen dan voor u zo snel mogelijk de veroorzaker van het letsel aansprakelijk stellen en zo een voorschot op de uit te betalen schadevergoeding regelen. Verzamel daarbij zo veel mogelijk gegevens van het ongeval. Schrijf namen van mogelijke getuigen op, noteer bij verkeersongevallen het kenteken en maak zo veel mogelijk foto’s.

U kunt bij ons terecht met de volgende zaken:

 • Schade door een arbeidsongeval
 • Schade door een verkeersongeval
 • Schade door een medische fout
 • Schade door een misdrijf
 • Indien u zelf aansprakelijk bent gesteld
 • Het aansprakelijk stellen
 • Wettelijke Aansprakelijkheid
 • Schadevergoeding op grond van letsel
 • Materiële schadevergoeding
 • Schade door een beroepsziekte
 • Het berekenen van het smartengeld

Het is voor de afwikkeling van uw zaak van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt!