Volgens de Hoge Raad moet een mishandeling bij aanhouding kunnen…

Reeds eerder gaf ik aan dat u zonder gevolgen mag worden voorgelogen tijdens een verhoor, maar in het arrest van 1 december 2020 (ECLI:NL:2020:1889), gaat de Hoge Raad nog een stapje verder.

Waar ging het hier nu ook alweer over? In deze zaak verzocht een advocaat om het Niet-Ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie (OM) omdat zij een verdachte bij de aanhouding en insluiting in het kader van artikel 3 EVRM, zoals schending lichamelijke integriteit, hadden mishandeld. Oftewel hier had het OM haar recht op de strafrechtelijke vervolging verspeeld. Je moet tenslotte ook de bewakers bewaken, toch?

De HR geeft in deze zaak wel aan dat enige mishandeling gevolgen kan hebben voor de verdediging omdat er ernstig nadeel wordt ondervonden en het mogelijk gevolgen heeft voor de strafmaat. De HR ziet echter geen gevolgen voor de vervolging. Een mishandeling moet kennelijk kunnen.

De HR stelt dat ook na een mishandeling er toch nog sprake kan zijn van een ‘eerlijk proces’ zoals genoemd in artikel 6 EVRM. De HR noemt kiest dan voor het begrip ‘onregelmatigheden’… Mishandeling is natuurlijk geen prettige bewoording.

De HR:

‘Tot cassatie behoeft dat niet te leiden, omdat onregelmatigheden in de wijze waarop verdachte is aangehouden en ingesloten op zichzelf niet meebrengen dat geen sprake meer kan zijn van een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM.’

Tot zover de implementatie in Nederland van de rechtsbescherming uit de EU.

Wat de HR kennelijk niet begrijpt is dat als een verdachte bij zijn aanhouding letterlijk in elkaar wordt geslagen, dat dit niet alleen mogelijk medische gevolgen heeft, maar het voeren van een verdediging tegen de beschuldigingen nagenoeg onmogelijk kan zijn geworden.

Zo had ik een cliënt die blijvend invalide is geworden na zijn aanhouding door een arrestatieteam en pas (na jaren) in hoger beroep enigszins uit zijn woorden kon komen. Daarvoor verging hij van de pijn en zat met een astmadoosje tussen zijn kiezen om zijn gebit niet stuk te bijten. De man heeft het gehele proces als een toeschouwer van een slechte B-Film aan zich voorbij zien trekken. Maar voor de ‘bureaujuristen’ van de HR is dat kennelijk allemaal niet meer dan een academisch probleem.

U bent gewaarschuwd en geïnformeerd!

Hein Dudink/Advocaat